แผนที่จากกรุงเทพ-บ้านกรูด รวมระยะทางประมาณ
350 กิโลเมตร ซึ่งแผนที่นี้สามารถเลื่อน,ขยายและดู
ตำแหน่งตามที่ต่างๆ ได้จากแผงควบคุมทางด้านซ้าย
...รับจัดกรุ๊ปทัวร์เหมาแบบหมู่คณะ ในรูปแบบ
...แพคเกจ พร้อมกิจกรรมและนันทนาการที่ให้
...เลือกได้ตามความเหมาะสมกับคณะของท่าน
จุดสังเกตุ : เมื่อผ่านอำเภอทับสะแก
ให้สังเกตุหลักกิโลเมตรที่ 382 บน
ถนนเพชรเกษม จากจุดนี้ มีป้ายอ่าว
บ้านกรูด ให้ชิดซ้ายเข้าทางขนานมา

.......................................................
สถานีรถไฟ : เลี้ยวซ้ายจากเพชรเกษม
เข้าบ้านกรูด จากทางเข้าถึงชายหาด
ระยะทาง 9 กม. ระหว่างทางจะผ่าน
สถานีรถไฟ และต้องข้ามทางรถไฟ
.......................................................
ตามป้าย : เมื่อถึงชายทะเลเลี้ยวซ้าย
ึตามป้ายบอกทางรีสอร์ท ขับตรงมา
อีกประมาณ 700 ม. จนถึงรีสอร์ท
...หาดบ้านกรูด ชายหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
...ประจวบ ซึ่งคงความเป็นธรรมชาติของทะเล
...กับชายหาดไว้ สเน่ห์ที่ทำให้ควรแวะมาเยือน
มาบ้านกรูดจากต้นทางอื่นๆ สามารถค้นหา
และคำนวณเส้นทางใหม่ได้ ด้วยแผนที่จาก
เว็บไซต์ Google ซึ่งจะให้ข้้อมูลของเส้น
ทางอย่างละเอียด ทั้งจุดสังเกตุ, ระยะทาง
โดยรวม พร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียม